KIINTEISTÖNHOITAJAN OPINTOIHIN TUTUSTUMINEN
(Etelä-Savon ammattiopisto)

SISÄLTÖ

Kiinteistönhoitajan opintoihin tutustuja oppii tuntemaan alan työtehtäviä sekä suorittaa pesuallashanan vaihdon ja lämmityspatterin irrotuksen. Tutustuja oppii noudattamaan työturvallisuusohjeita ja oppii käyttämään henkilökohtaisia suojaimia.

TOTEUTUS

Teoriaosiot suoritetaan luokassa ja käytännön harjoitukset lvi- hallissa sekä kiinteistön ulkoalueilla Raviradantie 8-10.

Teoriat

Käytännön harjoitus

Yhteensä 14 h

Esedu Samiedu facebook