Pertin yksilöllinen ratkaisu

Avoin ammattiopisto sai työvoiman palvelukeskus Reitin kautta ohjaukseen asiakkaaksi Pertin, joka oli pari vuotta sitten opiskelijana sähköalalla meillä Etelä-Savon ammattiopistossa. Oppimisvaikeuksien vuoksi opiskelu kävi Pertille niin hankalaksi, että hän keskeytti opintonsa. Työvoiman palvelukeskuksessa erilaisten työkokeilujen ja työpajajaksojen jälkeen Reitin ohjaaja otti yhteyttä Avoimeen ammattiopistoon ja kysyi, voitaisiinko me jotenkin auttaa Perttiä uravalintasuunnitelmissa. Ohjaaja kertoi, että Perttiä kiinnostaa talonrakennusala.

Avoimen ammattiopiston kautta järjestimme palaverin, johon osallistuivat Pertti, Reitin ohjaaja, rakennuspuolen opettaja ja Avoimen ammattiopiston ohjaaja. Palaverissa sovimme, että Pertille järjestetään yksilöllinen uravalmennusjakso. Opettaja lupasi järjestää jakson niin, että osa siitä on oppilaitoksessa ja osa työssäoppimispaikassa. Jakson pituudeksi sovittiin neljä viikkoa.

Kolme viikkoa valmennusjakson alkamisesta opettaja otti yhteyttä Avoimen ammattiopiston ohjaajaan ja kertoi, että hänen mielestään Pertti on kykenevä ja motivoitunut opiskelemaan ja työskentelemään talonrakennusalalla. Näin ollen Pertille kerrottiin, että hän voi tehdä hakemuksen opiskelijaksi ottamisesta. Talonrakennuksessa oli vapaa opiskelijapaikka ja näin Pertti otettiin seuraavalla viikolla opiskelijaksi talonrakennukseen aikuispuolelle.

Esedu Samiedu facebook