Uravalmennukset

Syvennä, varmista, vahvista käsitystäsi ammattialastasi

Uravalmennus on tutustumis- ja arviointijakso, jolla syvennät ja selkeytät ammattialan valintaasi. Uravalmennuskurssilla saat lisätietoa opiskelusta, voit suorittaa työelämässä tarvittavia työelämäkortteja: esim. EA1-kortti, työturvallisuuskortti. Lisäksi uravalmennukseen sisällytetään prakticum-pajoja sekä koulutuskokeiluja eri koulutusaloilla yksilöllisten tarpeiden mukaan. Jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelman kurssin ajaksi.

Uravalmennus on maksutonta, mutta ruokailu ja matkat ovat omakustanteisia. Kurssille lähettäviä tahoja ovat esim. TE-palvelut , työvoimanpalvelukeskukset. Työmarkkina- ja sosiaalietuudet määrittyvät lähettävän mukaan.

Voit tutustua uravalmennuksen esimerkkiohjelmaan tästä linkistä

Esedu Samiedu facebook