Projektin kohderyhmä

Projektin kohderyhmänä on ammatillista koulutusta tarvitsevat henkilöt, jotka kokevat ammatillisten opintojen aloittamisen ja niissä suoriutumisen haasteelliseksi.

He ovat Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinotoimistoissa työttöminä työnhakijoita, kuntien sosiaali- ja terveystoimien asiakkaita, Kelan/vakuutusyhtiöiden kuntoutusasiakkaita, järjestöjen aktiviteeteissa toimivat asiakkaita, työvalmennusyksiköiden, työpajojen ja ohjausta tekevien hankkeiden asiakkaita ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita

Esimerkkejä kohderyhmästä:

Esedu Samiedu facebook