EseduEsedu

Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu, on Etelä-Savon Koulutus Oy:n ylläpitämä oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla.

Nuorten koulutus

Valinnan voit tehdä 30:stä työelämän arvostamasta ammatillisesta perustutkinnosta. Voit suorittaa ammatillisen tutkinnon rinnalla lukio-opintoja aina ylioppilastutkintoon asti. Sinulla on myös mahdollisuus opiskella kansainvälisessä toimintaympäristössä esimerkiksi suorittamalla työssäoppimisjaksoja ulkomailla, opiskelemalla vieraita kieliä ja kulttuurien tuntemusta. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa Sinulle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Halutessasi selkiinnyttää ammatinvalintaa, parantaa valmiuksiasi ammatillisen perustutkinnon opintojen suorittamiseen tai halutessasi korottaa peruskoulun päättötodistuksen numeroita jatko-opintoihin hakua varten voit hakeutua ammattistarttiin tai valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen.

Aikuiskoulutus

Aikuisopiskelijana sinulla on opiskelussa monia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, joista keskeinen osa ovat näytöin suoritettavat ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, työelämän eri ammattialoilla edellyttämät erilaiset pätevöitymiskoulutukset ja osaamistestit.

Aikuisille suunnitelluissa näyttötutkinnoissa voit hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti jo aiemmin koulutuksella, työkokemuksella tai muutoin hankitun osaamisen ja siten nopeuttaa tutkinnon suorittamista. Näyttötutkinnon voit suorittaa myös ilman tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Etelä-Savon ammattiopistolla on yli 70 näyttötutkinnon järjestämissopimusta.

Oppisopimus

Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja eli työssäoppimista, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.

Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, osan jostain tutkinnosta tai saada erityistarpeisiin suunniteltua koulutusta.

Oppisopimuksella tutkintoon valmistavat koulutukset ovat kestoltaan 1-3 vuoden pituisia riippuen tutkinnosta, aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta ja opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoppimisen ajalta sekä opintososiaalisia etuja tietopuolisen opetuksen ajalta. Työttömien oppisopimuskoulutuksesta työhallinto voi maksaa työnantajalle lisäksi palkkatukea.

Opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin.

Esedu Samiedu facebook