Arviointi

Hankkeessa tehdään tuloksellisuuden varmistamiseksi arviointityötä, joka sisältää projektiryhmän itsearvioinnin sekä hankkeen vaikuttavuuden arviointia. 

Alustava suunnitelma on:

lähtötila-analyysi: ajankohta 2011
projektiprosessin 1. arviointipysäkki (hankkeen tavoitteet, toimenpiteet, vaikuttavuus): ajankohta syksy 2011
projektiprosessin 2. arviointipysäkki: ajankohta kesä 2012
loppuarviointi: kevät 2013 (sisältää arvioinnin loppuraportin)

Hankkeen arvioinnin tekee Kogni Oy.

Esedu Samiedu facebook